Då är en topp ”avklarad”

euro47loggaVad som är en lyckad bestigning är ju sällan ett problem inom vanlig bergsbestigning. När det inte längre finns något “uppåt” har toppen nåtts. Men när man blandar in geografiska gränser och högsta punkter som inte nödvändigtvis utgörs av berg är det inte lika självklart.

Följande regler är mina egna. Det finns ingen internationell standard eller någon myndighet som bestämmer kriterium för en lyckad bestigning. Reglerna finns endast för att jag själv ska kunna rama in mitt projekt.

Oomstridda toppar

De flesta av Europas länder har lyckligtvis en given högsta punkt som utgörs av ett rejält berg med en självklar topp. I dessa fall finns det inga tveksamheter. Jag måste placera min fot på denna högsta punkt för att kunna bocka av toppen. “Nästan” räknas aldrig.

Objekt byggda av människan

Några länder har en byggnad på toppen (Estland, Lettland, San Marino, Tjeckien). Andra kan ha en byggnad strax intill som därmed är högre än det som annars betraktas som den högsta punkten (Ungern, Portugal, Nederländerna).

sanmarinoJag räknar dock inte några objekt uppförda av människan. När en byggnad täcker själva toppen räcker det således med att besöka själva byggnaden. Jag behöver inte ställa mig på taket för att toppen ska vara avklarad.

Det här innebär också att jag inte räknar toppen av S:t Peterskyrkan som den högsta punkten i Vatikanstaten.

Förbjudna områden

Några länder har haft den dåliga smaken att bygga militära anläggningar eller mobilmaster på sin högsta punkt (Cypern, Turkiet och Moldavien). Dessa är förstås off-limit för allmänheten och tvingar mig att sänka kraven för en lyckad bestigning. I dessa fall räcker det med att jag står så nära toppen jag kan utan att bryta lagar och förordningar.

Sluttningar

Inte ens i bergrika länder är det säkert att den högsta punkten utgörs av en topp. Det kan också vara en sluttning som fortsätter uppåt och blir en topp i ett annat land.

I allmänhet räknar jag inte sluttningar utan istället den högsta toppen i varje land. Det kan dock vara en sekundär topp som tillhör ett massiv med en högre punkt i ett annat land. Detta är fallet i exempelvis Finland vars högsta punkt är Hálditšohkka, trots att berget Halti fortsätter in i Norge och har en högre topp där.

Ett undantag är Monaco som inte har några toppar alls. Då räknar jag istället den högsta punkten i den sluttning som fortsätter in i Frankrike.

Svårhittade toppar

I länder som saknar ordentliga berg är det inte alltid lätt att hitta den högsta punkten. Ibland är det en hög platå som sträcker sig över ett större område utan att ha någon distinkt topp (Malta).

Om den högsta punkten inte är utmärkt eller på annat sätt välkänd får man jaga runt. Besöka så många kandidater som möjligt tills det är ett rimligt antagande att den högsta punkten har fått påhälsning.

Rulla till toppen