Här går Europas gränser

Vilka landområden som egentligen ska räknas till Europa är inte uppenbart. Främst beorende på att det inte existerar någon självklar definition av gränsdragningen mot Asien. Jag har valt den mest etablerade uppfattningen.

europemap

Här går gränsen mellan Europa och Asien

I öster följer gränsen Uralbergen och sedan söderut längs med Uralfloden. Därefter längs Kaspiska havets norra kust, via Stora Kaukasus vattendelare över till Svarta havet. Tvärs genom Bosporen till Marmarasjön och slutligen ut till Egeiska havet och Medelhavet via Dardanellerna.

Transkontinentala länder

Med gränsdefinitionen ovan har fem stater landområden i både Europa och Asien:

Land Landmassa i Europa
Ryssland 23 %
Turkiet 3 %
Georgien 4 %
Azerbajdzjan 8 %
Kazakstan 10 %

Av dessa har jag valt att endast räkna Ryssland och Turkiet till Europa i mitt projekt, och då enbart de europeiska landdelarna.

  • Ryssland har en stor del av sin landmassa och större delen av sin befolkning (~78%) i Europa. Där återfnns dessutom huvudstaden Moskva.
  • Turkiet har förvisso en väldigt liten del av sin landmassa i Europa, men är av historiska och politiska skäl starkt förknippat med Europa.
  • Georgien, Azerbajdzjan, Kazakstan (och även Armenien som ibland räknas till Europa) har jag alltså valt att utesluta.

Bortbytingen Cypern

movecyprus

Cypern faller enligt den gränsdefinition jag har valt helt utanför Europas område. Men eftersom det är en nation med starka politiska och historiska kopplingar till Europa har jag valt att inkludera även den. Bland annat är ju Cypern sedan 2004 medlemmar i EU.

Islands två plattor

islandplattor

En stor del av Island, inklusive huvudstaden Reyjkavik, ligger faktiskt på den Nordamerikanska kontinentalplattan. Men som bekant brukar hela Island traditionellt räknas till Europa och det gör även jag.

Islands högsta punkt, Hvannadalshnúkur, råkar för övrigt vara placerad på den Eurasiska plattan.

Rulla till toppen