Hallands högsta punkt

Hallands vapen Högalteknall – 226 m.ö.h.

Hallands högsta punkt ligger på Hallandsåsen och heter Högalteknall. Intill toppen finns en mast som tidigare var ett militärt skyddsobjekt. Numera ska det enligt uppgift vara fritt fram (ej verifierat av mig) att besöka och fotografera på toppen.

Status: Avklarad
Datum:
2013-04-16
Position: 56°256°22′32″N 13°2′25″Ö

Hitta till Hallands högsta punkt

Ta sikte på Vindarp. Mellan Åstarp och Vindarp finns en grusväg som leder söderut. Den är skyltad Naturreservat och Högalteknall. Kör vägen tills du ser en mast på höger sida. Strax efter masten leder en liten väg in till vänster. Om det inte är en vägbom kan du köra hela vägen upp till toppen, annars kan du parkera och gå de sista 150 meterna.

Alternativt kan du köra E6:an norrut från Helsingborg och ta avfart 38 vid Hallandsåsen. Följ sedan åsen drygt 8km, via en lilla byn Pennebo och vidare, tills du når Högalteknall.

Hitta till Hallands högsta punkt Högalteknall

Tidigare militärt skyddsobjekt

Masten på Högalteknall var tidigare ett militärt skyddsobjekt. Ivriga landskapstoppssamlare har upplysts om detta via Försvarsmaktens förbudsskyltar.

Skylt som visar att Högalteknall tidigare var ett militärt skyddsobjekt

Förbudet hänvisar dock till lagen 1990:217 som numera har ersatts av skyddslag 2010:305. Enligt övergångsbestämmelserna gällde de gamla skyltarna till utgången av år 2014. Under vårt besök 2013 var det alltså fortfarande förbjudet att fotografera masten på toppen.

Vad jag vet har det inte kommit upp nya skyltar med rätt laghänvisning, så gissningsvis är masten inte längre ett skyddsobjekt. Enligt vissa uppgifter finns inga förbudsskyltar alls kvar på platsen. Om du har besökt toppen nyligen får du gärna rapportera hur det ser ut i kommentarerna.

Ett kortvarigt utsiktstorn

Hösten 1911 restes ett 10 meter högt utsiktstorn på Högalteknall. Det användes främst för triangelmätningar när man skulle upprätta noggrannare kartor över trakten. Men redan på våren 1912 blåste tornet omkull. Ingen person kom till skada.

”Sju hurtiga flickor” på Hallands högsta punkt 1906

I Öresundsposten 1906-09-04 finns en festlig rapport om när ”sju hurtiga flickor, medlemmar af Helsingborgs kvinnliga gymnastikklubb” besökte Högalteknall:

”…Vägen gick först genom en vacker, liten skog, men ju högre upp vi kommo, dess ödsligare blef det ; ljunghedar och torfmossar nästan så långt ögat kunde nå. Som vi på genvägar ville hinna vårt mål, Högalteknall, gingo vi ibland rakt öfver myren, där marken gungade under våra fötter och där det på sina ställen var ganska svårt att ta sig fram mellan träsken.

Men vi hade ”flax”. En ung man kom körande med en tom vagn. Han skulle ut och hämta torf långt borta i deras mosse, och inom några ögonblick voro vi, mera måleriskt än just behagfullt, placerade i kärran. Och så bar det i väg under munter sång, hvilken tycktes verka uppiggande äfven på hästarne, ty de satte af i full galopp. En gammal man, som vi mötte på vägen, undrade helt intresseradt, i hvilken ”måse” vår körsven funnit sådan ”granntorf”.

Här och där afbröts enformigheten af ett litet hemman med dito åkertegar och lila trädgårdstäppa. Hvar vi stötte på någon mänsklig varelse, frågade vi efter närmaste vägen till Högalteknall, men många hade aldrig ens hört namnet och kunde långt mindre ge oss några anvisningar om hur vi skulle gå.

Utanför en liten stuga träffade vi emellertid på en gammal gubbe, som satt och band kvastar, och, då han hörde, hvart vi ämnade oss, utbrast han: ”I ska’ väl aldri opp te’ ’Knallen’?” Jo, det var just meningen, tyckte vi, om vi bara kunde finna dit.

Han hade då en vägvisare till hands, och Malte, en förhoppningsfull yngling på en 14-15 år, blef vår riddare, tills vi fingo ”Knallen” i sikte. Med ridderligheten var det just inte så mycket bevärdt, ty då vi sade, att vi ej kunde följa honom, där han i täten klef åstad med sjumilasteg, svarade han helt ogeneradt: ”Nå, I fån raska på, töser” ; att han kunde sakta farten, föll honom alls inte in.

Så voro vi då upp på Högalteknall, Hallandsåsens högsta topp, 761 fot öfver hafvet. Häruppifrån har man en vidsträckt utsikt åt alla håll; i riktigt klart väder lär man kunna se ända till Halmstad i norr och Hasslarp (sockerfabrikens skorsten) i söder. Tyvärr var det något disigt, så att vi inte kunde se så värst långt, men på Högalteknall hade vi i alla fall varit.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen